Nytt bristningsskydd testat och utvecklat av barnmorskor

Har du hört talas om det nya bristningsskyddet BabySlide? BabySlide uppfanns av överläkare Knut Haadem i nära samarbete med erfarna barnmorskor vid förlossningen på Helsingborgs lasarett. Syftet med BabySlide är att minska risken för och omfattning av bristningar – och det fungerar. I en studie som omfattar 1 100 kvinnor på förlossningsavdelningarna i Helsingborg, Lund och Malmö klarade sig fler kvinnor utan bristningar med hjälp av BabySlide jämfört med en kontrollgrupp.* De bristningar som uppkom var också mindre omfattande bland dem som förlösts med BabySlide.

BabySlide är ett CE-märkt medicintekniskt hjälpmedel som förlossningsvården kan beställa – kontakta oss för mer information.

* ”A perineal protection device designed to protect the perineum during labor: a multicenter randomized controlled trial” Lavesson, T., et al., (2014) European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 181:10-14.  https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/1828000/8310669.pdf

 

 

Så fungerar BabySlide

Babyslide tillverkas av ett mjukt latexfritt plastmaterial (medipren). Babyslide består av en tunga som sticks in under barnets huvud vid utdrivningsskedet, tillsammans med två yttre vingar som används för att stödja vävnaden i mellangården. BabySlide är genomskinlig så att du kan se om vävnaden vitnar. Babyslide går utmärkt att använda även vid instrumentell förlossning.